Pink Faun DAC 2.32

Productinformatie

Pink Faun DAC 2.32, 2x4 32 bit PCM1795 DAC's met klasse A buizen analoge output zonder terugkoppeling


Pink Faun DAC 2.32, 2x4 32 bits PCM1795 DACs with class A analoge tube output with zero feedback

Lees verder →

€ 4.990,00

* Verplichte velden

€ 4.990,00

Details

De nieuwe Pink Faun DAC 2.32 is de opvolger van de DAC 2. De nieuwe generatie is standaard voorzien van vier 32 bit Burr Brown PCM1795 DA-converters IC's waardoor er 4 DAC's per kanaal de DA-conversie doen. De aansturing van deze DAC 2.32 gebeurt middels een a-synchrone re-clock met als resultaat een minimum aan jitter. De DAC 2.32 speelt hiermee de formaten PCM tot 32 bit/192kHz, DSD 64, DSD 128 en DXD.

Achter deze DAC's bevinden zich een volledig discrete I/V-converter, direct gekoppeld aan een buizen uitgangstrap. Standaard wordt deze buizentrap uitgerust met Silvania Gold Brand NOS buizen, verder kan er nog gekozen worden uit diversen andere type buizen. De zeer korte analoge signaal lijn zonder terugkoppeling geeft de DAC 2.32 zijn unieke dynamische natuurlijke klankkarakter.

De DAC 2.32 is voorzien van een externe zeer zwaar uitgevoerde voeding waardoor de storingen die een voeding kan veroorzaken uit de buurt blijven van het DAC gedeelte. De voeding is opgebouwd met 2 stuks low B voeding transformatoren 1 voor analoog en 1 voor het digitale gedeelte, gevolgd door een actieve stabilisatie met een discrete regulator, daarna een passieve regulatie met zeer hoge bandbreedte en vervolgens een actieve regulator met hoog frequent pi-filter per voedingsgroep. In totaal bevat de DAC 2.32 hiermee 40 regulaties.

De DAC 2.32 is verder opgebouwd met Schottky diodes, low-esr tantaal condensatoren met COG bypass voor het digitale deel en low-esr voedingscondensatoren met Teflon bypass condensatoren voor het analoge deel en in het signaal Allen&Bradley weerstanden. Dit resulteert in een zeer schoon, zwart en rustig geluidsbeeld.

De DAC 2.32 is standaard voorzien van 2 maal I2S-inputs, 2 maal optische SPDIF, 1 maal coax SPDIF input en een AES/EBU input. Verder kan de DAC 2.32 uitgebreid worden door middel van insteekkaarten. Deze insteekkaarten zijn onder andere verkrijgbaar met een volledig galvanisch gescheiden 32/192 USB ingang, AES/EBU, I2S, of extra SPDIF ingangen. Verder zullen wij middels deze kaarten nieuwe ontwikkelingen makkelijk kunnen implementeren. Hierdoor is de DAC 2.32 nu al voorbereid op de toekomst.

De analoge uitgangen zijn voorzien van single ended RCA uitgangen en een symmetrische XLR uitgangen. Het ongekende hoge niveau van de DAC 2.32 is naderhand nog verder op te waarderen door uitbreidingen.

Hieronder staan een aantal mogelijkheden voor uitbreidingen:

DAC uitbreidingskaart: met een DAC uitbreidingskaart krijg je nog eens 8 extra DAC's er bij. Er kunnen 3 DAC uitbreidingskaarten gebruikt worden waardoor het aantal DAC's totaal op 32 stuks kan komen. Hierdoor komt er nog meer precisie, detail en rust en wordt alles nog natuurlijker. Deze uitbreidingskaart kan er zelf eenvoudig thuis in geplaatst worden.

Extra voeding: Standaard is de DAC uitgerust met een externe voeding, door er nog een extra voeding bij te plaatsen krijg je een aparte voeding voor links en een aparte voeding voor rechts. Hierdoor komt er nog meer rust, diepte en een groter geluidsbeeld. Deze extra voeding kan eenvoudig thuis aangesloten worden.

V-cap uitbreiding: Standaard is de DAC voorzien van NOS papier-in-olie in combinatie met Teflon uitgangscondensatoren, deze kunnen wij vervangen door V-cap koperfolie condensatoren. Als er single ended wordt gespeeld is 1 paar genoeg, voor symmetrisch zijn er 2 paar nodig. Deze uitbreiding kan in de winkel gedaan worden terwijl je wacht.

Rhodium zekeringen uitbreiding: In de voeding van de DAC zitten 2 zekeringen deze kunnen vervangen worden door de speciale Pink Faun Rhodium zekeringen. Ook dit kan gedaan worden in de winkel terwijl je er op wacht.

PCX kabel uitbreiding: De standaard voedingskabels die tussen de voeding en de DAC zitten, kunnen vervangen worden door een Pink Faun PCX kabel. Door toepassing van deze kabels wordt alles nog natuurlijker en geeft meer rust en dynamiek.

 

The Pink Faun DAC 2:32 is the successor of the DAC 2. This next generation is equipped with four 32 bit Burr Brown PCM1795 DA converter ICs which allow four DACs per channel to do the DA conversion. This DAC 2:32 is controlled with an a-synchronous re-clock which results in a minimum degree of jitter. The DAC 2:32 plays formats PCM to 32 bit / 192kHz, DXD, DSD 64 and DSD 128. The Pink Faun DAC 4:32 SYM has a fully discrete I / V converter, connected directly to a tube output stage. This tube stage is equipped with Silvania Gold Brand NOS tubes but an other selection from our wide range of other types of tubes is also possible. The very short analog signal line without feedback gives this DAC an unique dynamic natural sound character.

The Pink Faun DAC 2:32 has an external very heavy power supply which keeps interference caused bij the supply from the DAC selection. The power supply has two low B power transformers, one for the analog and one for the digital part of the DAC, followed with active stabilization with a discrete regulator, then a passive regulation with a very high bandwith and an active regulator with a high frequency pi-filter per supply group. The DAC 2:32 contains 40 regulations in total. The DAC 2:32 is constructed with Schottky diodes, low-ESR tantalum capacitor with COG bypass for the digital part and low-ESR power capacitors with Teflon bypass condensators for the analog part. It has Allen Bradley resistors in the signal. This results in a very clean, black and quiet sound image.

The Pink Faun DAC 2:32 is equipped with two I2S inputs, two optical SPDIF, one coaxial SPDIF input and an AES / EBU input. The DAC 2:32 can be extended through plug-in cards These plug-in cards are available with  a fully electrically isolated 32/192 USB input, AES / EBU, I2S or additional SPDIF inputs. New developments are thanks to these plug-in cards easily to implement which prepares this DAC 2:32 for the future. The analog outputs are provided with a single ended rhodium RCA outputs and a balanced XLR outputs.

The unprecedented high level of the DAC 2:32 can be upgraded even further by certain expansions. Here are some possibilities:

DAC expansion card, every DAC expansion card adds eight additional DAC's. Three DAC expansion cards can be used which brings the total of DAC's to 32 units. Each card gives your DAC more precision, detail and peace, it will makes the sound even more natural. The DAC expansion card is easily placed.

Additional power supply, the DAC 2:32 is equipped with one external power supply by deffault, adding an additional power supply creates its own power supplies for left and right. This will bring more peace, depth and a larger soundstage. This additional power supply can be easily connected at home.

V-cap capacitors, the DAC 2:32 has NOS paper oil output capacitors with Teflon, these can be replaced with V-cap copper foil capacitors. When used single ended one pair of capacitors is enough, when playing symmetrical two pair of V-caps will be placed. This extension can be done in the shop while you wait.

Rhodium fuses, the DAC 2:32 supply contains two 10 mm fuses which can be replaced with Pink Faun 10 mm Rhodium fuses. This is also done in the shop while you wait.

PCX power cable, the Pink Faun PCX cables replace the standard power cables between the power supply and the DAC 2:32. Application of these cables provides a more peaceful, dynamic, natural sound.

Extra informatie

Merk Pink Faun
Conditie Nieuw